chi tiết liên hệ
 
CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH THANH HÓA

Địa chỉ: Đại Lộ Lê Lợi- P. Đông Hương - TP Thanh Hoá - tỉnh Thanh Hoá

Điện thoại: 0373 727785

Fax: 0373 727785

Email: khth.qltt@gmail.com

Website: http://thanhhoa.dms.gov.vn/