Công khai tài sản năm 2019

Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa công khai tài sản năm 2019