Hội nghị trực tuyến tập huấn sử dụng phần mềm báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.

Sáng ngày 19/10/2017, tại Hà Nội, Văn phòng Thường trực BCĐ 389 quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn sử dụng phần mềm báo cáo cho các cơ quan thường trực BCĐ 389 các Bộ, ngành, địa phương. Đồng chí Dương Xuân Sinh - Phó Chánh Văn phòng Thường trực BCĐ 389 quốc gia chủ trì Hội nghị....

Tại điểm cầu Thanh Hóa có các cán bộ trực tiếp thực hiện công tác báo cáo của các ngành thành viên BCĐ 389 tỉnh tham dự Hội nghị. IMG_4153.JPG Trên cơ sở phần mềm hệ thống báo cáo về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của BCĐ 389 quốc gia. Tại hội nghị trực tuyến, Văn phòng Thường trực BCĐ 389 quốc gia đã hướng dẫn các bước sử dụng phần mềm báo cáo như: đăng nhập tài khoản vào hệ thống báo cáo; hướng dẫn cách nhập dữ liệu và quản lý dữ liệu báo cáo…

Nhằm triển khai, hướng dẫn cho các cơ quan thường trực BCĐ 389 các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan chức năng liên quan thực hiện chế độ thông tin, báo cáo nhanh chóng, kịp thời và thống nhất quản lý bằng cơ sở dữ liệu điện tử đối với Hệ thống báo cáo của BCĐ 389 quốc gia.