Hoạt động

Đoàn công tác Tổng cục Quản lý thị trường làm việc tại Thanh Hóa

Ngày 10/12/2020, Đoàn công tác được thành lập theo Quyết định số 1968/QĐ-TCQLTT ngày 18/11/2020 của Tổng Cục QLTT đã làm việc và kiểm tra thực tế với Cục QLTT tỉnh Thanh Hóa về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Đề án 1059 và Kế hoạch cao điểm kiểm tra, kiểm soát trước, trong và sau Tết Tân Sửu 2021.